"Váš biznis nerastie na základoch Vašich vízií, ale padá na funkčnosti Vašich systémov"

PERFORMANCE CONSULTING

Všetci vieme, že úspech akéhokoľvek biznisu je priamo úmerný výsledkom, ktoré dokážeme dlhodobo produkovať.

Ja som však presvedčený, že kvalita výsledkov, ktoré Váš biznis alebo Váš tím produkuje je priamo závislá na 3 faktoroch.

1. Potenciál a výkonnosť Vášho vedenia a manažmentu

Ste schopní dlhodobo dosahovať výnimočné výsledky, pokiaľ  Vaši lídri ani zďaleka nepracujú na úrovni svojich schopností?

2. Potenciál a výkonnosť jednotlivých pracovníkov vo firme / v tíme

Budú Vaši zamestnanci pracovať naplno pre Vás a pre Vášu firmu, pokiaľ neinvestujete do ich osobného rozvoja?

3. Spolupráca medzi vedením firmy a jednotlivými pracovníkmi

Sú Vaši zamestnanci plne stotožnení s víziou a stratégiou Vašej firmy a pracujú na jej naplnení rovnako usilovne ako Vy?

TÍMOVÝ COACHING & CONSULTING

Tímový coaching je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sektorov v biznise.

Úspech v biznise závisí na tímovej spolupráci, pretože kooperácia jednotlivcov má vplyv na všetky zmeny, ktoré sa vo firme dejú.

Pokiaľ tímy fungujú správne, zamestnanci sú ochotní pracovať usilovnejšie, firme sa viac darí a produkuje lepšie výsledky. Tímy, ktoré správne spolupracujú sú kreatívnejšie, pracujú efektívnejšie a lepšie.

Tímový koučing je nevyhnutnou súčasťou modernej rozvíjajúcej sa firmy. Dnešné spoločnosti buď majú svojich vlastných koučov alebo si ich prenajímajú na to, aby pracovali s ich tímami a zamestnancami.

Tímy, ktoré využívajú tímový coaching potvrdzujú zlepšené nastavovanie a dosahovanie cieľov, zvýšenú výkonnosť, zlepšenú komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými zamestnancami a mnoho ďalších pozitívnych benefitov.

INDIVIDUÁLNY COACHING & CONSULTING

Individuálny coaching poskytovaný Vaším lídrom alebo zamestnancom pomáha:

Dosahovať lepšie výsledky

Zlepšiť komunikáciu a rozdelenie práce

Plánovať, nastavovať ciele a konať v súlade s ich nastavením

Prispôsobovať sa zmenám a získať viac sebavedomia v schopnosti čeliť problémom a zmenám, ktoré sa naskytnú

Efektívnejšie prispievať k naplňovaniu firemných cieľov a vízií.

Vziať na seba viac zodpovednosti za svoje zaväzky a svoje konanie voči firme

Minimalizovať fluktuáciu a zvyšovať nielen produktivitu ale aj zisky spoločnosti

"Díky Markovi a jeho coachingu jsem se zdokonalil hlavně v osobním životě a to se nejlépe odrazilo na mém nasazení v práci, které se stále zlepšuje a zlepšuje. Marek vám nebude říkat co máte dělat, ale pomůže vám k tomu aby jste si sami pomocí jeho podpory došli na to co je dobře a co špatně a tím mohli zlepšit svůj výkon či svého celého teamu."
David ŠumanSales Manager
"Marekove koučingy a hlavne jeho myšlienky v prvom rade spôsobili podstatnú zmenu pre našu firmu. Pre mňa osobne sú veľkým prínosom a obohatením, ktoré dokážem zúročiť ako v pracovnom, tak aj v súkromnom živote Touto cestou sa ti chcem Marek poďakovat za tvoje užitočné a prínosné poslanie a držím ti päste na Tvojej ceste."
Zuzana ŠvajdováBack office
"Spolupráce s Markem je super, nechá mě dojít si na to, co je pro mě důležité. Po koučinku se dokážu mnohem lépe soustředit na cíl a hlavně mám obrovskou dávku motivace. Marek mi pomáhá zase najít radost z toho, co dělám. :)"
Jaroslav BurianManager
"Díky Markovému teamovému coachingu, se mi podařilo značně zlepšit vztahy a komunikaci se svým teamem, dát jim větší prostor pro své nápady a díky tomu i zefektivnit naši práci a zlepšit pohled svých managerů i na moji práci s nimi, a mě samotnému to pomohlo otevřít nové dveře a získat větší důvěru od svých lidí díky které se začali zlepšovat naše výsledky."
Viktor JandákPortfolio manager